شرکت توسعه تفلون

تولید کننده انواع پلیمر های صنعتی