شرکت توسعه تفلون

تولید کننده انواع پلیمر های صنعتی

پلی آمید

پلی آمید  PA

انواع مختلفی از پلی آمید قابل ارایه میباشد. ولی مهمترین آن PA6 – PA66 – PA6.6 PA12 میباشد. بجز موارد استاندارد پلی آمید با افزودنیهای دیگر مانند الیاف شیشه، کربن، گرافیت، سولفات مولیبدن و روغن قابل ارایه میباشد.

پلی آمید به دو روش اکستروژن و ریخته گری تولید میشود که در روش ریخته گری ساختمان کریستالی بهتری دارد.

تمام پلی آمیدها از یک سری خصوصیات مشترک بهره میبرند. از جمله:

>> مقاومت در مقابل ساییدگی: حتی در گرد و غبار و شرایط سخت با توجه به این خاصیت یکی از بهترین پلاستیکهای مهندسی در این زمینه است.

>> سختی: مقاومت کششی و فشاری بالا و مقاوم در مقابل شوکهای حرارتی

>> عدم خستگی: از خواص اصلی PA6 حتی در شرایط طولانی

>> خود روغن کاری: ضریب اصطکاک پایین و موردی مناسب برای استفاده در قطعات کشویی و ریل دار

>> مجوز استفاده در صنایع غذایی

>> رنگ طبیعی


مواد

آنتی اسیدها

رزین استال و پلی استر

پلاستیک های مهندسی پیشرفته

انواع محصولات

material to
DIN 7728
our trade name description colour (1) rods ∅ 8-18 rods ∅ 20-50 rods ∅ 50-100 rods ∅ 100-150 rods ∅ 160-200 rods ∅ 200-300 rods ∅ 300-500 sheets ≠ 0,5-1,5 sheets ≠ 2-20 sheets ≠ 10-60 sheets ≠ 70-120 tubes
PA EXTRUDED
PA 6 Akulon 6 Polyamide 6 extruded natural
PA 6+GF30 Akulon 6 GF30 Polyamide 6 + 30% glass fibre black
PA 6 MG Akulon 6 MG Polyamide 6 + graphite (selflubr.) black
PA 66.6 Akulon GX Polyamide 66.6 + nucleant black
PA 66 Akulon 66 Polyamide 66 extruded natural
PA 66 GF30 Akulon 66 GF30 Polyamide 66 + 30% glass fibre black
PA 11-12 Rilsan Polyamide 11-12 extruded natural

material to
DIN 7728
our trade name description colour (1) rods ∅ 8-18 rods ∅ 20-50 rods ∅ 50-100 rods ∅ 100-150 rods ∅ 160-200 rods ∅ 200-250 rods ∅ 250-500 sheets ≠ 0,5-1,5 sheets ≠ 2-15 sheets ≠ 10-60 sheets ≠ 70-120 tubes
PA CAST
PA6 G Omniamid G Polyamide 6 cast natural
PA6 G HR Omniamid G HR Polyamide cast+ graphite+lubricant black
PA6 G OIL Omniamid G OIL Polyamide cast + mineral oil yellow
PA6 G LF Omniamid G LF Polyamide cast low friction blue
PA6 G MOLY Omniamid G MOLY Polyamide cast + MoS2 anthracite
PA6 G XLF Omniamid G XLF Polyamide cast + oil green
PA6 G WLF Omniamid G WLF Polyamide cast +wax red

material to
DIN 7728
our trade name description colour (1) rods ∅ 8-18 rods ∅ 20-50 rods ∅ 50-100 rods ∅ 100-150 rods ∅ 160-200 rods ∅ 200-250 rods ∅ 250-500 sheets ≠ 0,5-1,5 sheets ≠ 2-15 sheets ≠ 10-60 sheets ≠ 70-120 tubes
ACETAL
POM C Omniacetal Polyacetalic copolymer natural
POM C Omniacetal Polyacetalic copolymer black
POM H Omniacetal Polyacetalic homopolymer natural
POM C BLUE Omniacetal Polyacetalic copolymer blue RAL 5002
POM C RED Omniacetal Polyacetalic copolymer red RAL 3027

material to
DIN 7728
our trade name description colour (1) rods ∅ 8-18 rods ∅ 20-50 rods ∅ 50-100 rods ∅ 100-150 rods ∅ 160-200 rods ∅ 200-250 rods ∅ 250-500 sheets ≠ 0,5-1,5 sheets ≠ 2-15 sheets ≠ 10-60 sheets ≠ 70-120 tubes
ADVANCED E.P.
PET Arnite® Polyethylene terephthalate natural
PET BLACK Arnite® Polyethylene terephthalate black
PET TXLF Arnite® Polyethylene selflubricated pale gray
PEEK Victrex® Polyetheretherketone natural
PC Lexan® Polycarbonate (Lexan) clear
PSU Omniatec PSU Polysulfone natural

material to
DIN 7728
our trade name description colour (1) rods ∅ 8-18 rods ∅ 20-50 rods ∅ 50-100 rods ∅ 100-150 rods ∅ 160-200 rods ∅ 200-250 rods ∅ 250-500 sheets ≠ 0,5-1,5 sheets ≠ 2-15 sheets ≠ 10-60 sheets ≠ 70-120 tubes
ANTIACID
PVDF Kynar® Polyvinylidene fluoride natural
PP Omnialene PP Polypropylene Ral 7032
PE HD Omnialene PE Polyethylene HD natural


Dimensions which can be produced on demand, subject to specific conditions
(1) Other colours on demand

Standard dimensions available from stock
Non standard dimensions

اشکال استاندارد موجود

Ø mm POM c POM h PET Toler. mm
natural black
Kg/m
natural
Kg/m
natural
Kg/m
6 0.05 - - +0,6  +0,1
8 0,09 0,09* - +0,7  +0,1
10 0,13 0,13* -
12 0,19 0,19* - +0,8 +0,2
15 0,28 0,28* -
16 0,31 0,31* -
18 0,39 0,39* -
20 0,47 0,47* 0,5
22 0,56 0,56* - +1  +0,2
25 0,74 0,74* 0,75
28 0,93 0,93* -
30 1,06 1,06* 1,05
32 1,24 1,24* +1,2  +0,2
35 1,45 1,45* 1,4
40 1,87 1,87* 1,86
45 2,37 2,37* 2,35 +1,3  +0,3
50 2,97 2,97* 2,91
55 3,56 3,56* 3,52
60 4,23 4,23* 4,18 +1,6  +0,3
65 4,97 4,97* 4,91
70 5,7 5,70* 5,72
75 6,58 6,58* 6,58 +2   +0,4
80 7,5 7,50* 7,5
85 8,47 - - +2,2  +0,5
90 9,57 9,57* 9,27
100 11,86 11,86* 11,52
110 14,4 14,40* 14,5 +3   +0,7
120 17,05 17,05* 16,6 +3,5  +0,8
125 18,5 - -
130 20,28 - - +3,8 +0,9
135 21,30* 21,30* 21,1 "
140 23,45 - - "
150 26,75 26,67* 26,2 +4,2  +1
160 30,68 - - +4,5  +1,1
175 36,77 36,73* 35,8 +5   +1,2
180 38,55 - - "
200 47,55 47,52* 47,2 +5,5 +1,3
220 58,5 - - +5,8 +1,3
235 66,8 - - +6,2  +1,5
250 77,5 - - "
280 94,8 - - +6,6 +1,3
300 110 - - +7,5   +1,5
STANDARD POM c POM h PET Toler. mm
LENGTHS
6 - 200 mm 3 m 3 m 2 m + 3%
220 – 300 mm 1 m
Ø mm PA 6 PA 6 MG PA 66 PA 66.6 PA 6 GF 30 Toler. mm
natural
Kg/m
black
Kg/m
natural
Kg/m
black
Kg/m
black
Kg/m
8 0,063 0,06 0,08 - - +0,7  +0,1
10 0,1 0,1 0,15 - -
12 0,14 0,14 0,18 - - +0,8 +0,2
15 0,23 0,23 0,25 - -
16 0,25 - 0,28 - -
18 0,31 0,31 0,35 - -
20 0,38 0,38 0,4 0,38 0,48
22 0,47 - 0,5 - - +1  +0,2
25 0,6 0,6 0,65 0,6 0,8
28 0,75 - 0,8 - -
30 0,86 0,86 0,9 0,86 1,15
32 0,98 0,98 1 - - +1,2  +0,2
35 1,15 1,15 1,2 1,15 -
40 1,51 1,51 1,56 1,51 2
45 1,91 1,91 2 1,91 - +1,3  +0,3
50 2,36 2,36 2,38 2,36 3
55 2,9 2,85 - 2,85 -
56 - - 3 - - +1,6  +0,3
60 3,45 3,45 3,46 3,45 4,35
65 3,95 3,95 4,04 3,95 -
70 4,6 4,6 4,67 4,6 5,7 +2   +0,4
75 5,26 5,26 5,4 5,26 -
80 6,05 6,05 6,2 6,05 7,5 +2,2  +0,5
85 6,76 6,76 6,8 6,80* -
90 7,59 7,59 7,7 7,59 -
100 9,35 9,35 9,6 9,35 11,6 +2,5  +0,6
110 11,56 11,56 11,45 11,35* 12,70* +3   +0,7
120 13,97 13,97 - 13,70* 16,9 +3,5  +0,8
130 15,98 15,98 - 37,00* - +3,8  +0,9
135 - - 17,9 18,00* 21,65
140 18,5 18,5 - - -
150 21,45 - 21,9 21,90* 25,6 +4,2  +1
160 24,3 - - - - +4,5  +1,1
175 29,45 - 29,00* - 35,6 +5   +1,2
180 31,5 - - - -
185 33 - - - - +5,5  +1,3
200 38,05 - 38,5 - 47,2
STANDARD PA 6 PA 6 MG PA 66 PA 66.6 PA6 GF30 Toler. Mm
LENGTHS
8 – 200 mm 3 m 3 m 3 m 3 m 2 m + 3%
Ø mm PA6 G PA6G HR PA6 GOIL PA6G LF PA6G HS Toler. mm
natural
Kg/m
black
Kg/m
yellow
Kg/m
blue
Kg/m
black
Kg/m
50 2,45 2,45 2,45 - - +1,9 +0,3
55 2,95 2,95 2,95 - -
60 3,5 3,5 3,5 - - +2,5 +0,3
65 4,1 4,1 4,1 - -
70 4,7 4,7 4,7 - -
75 5,5 5,5 5,5 - - +2,8 +0,4
80 6,2 6,2 6,2 - - +3,2 +0,5
85 7 7 7
90 7,85 7,85 7,85 - -
100 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 +3,5 +0,6
110 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
120 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 +3,5 +0,8
130 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 +3,8 +0,9
140 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6
150 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 +4,2 +1
160 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 +4,5 +1,1
170 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 +5 +1,2
180 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 +7,5 +1
190 35 35 35 35 35
200 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6
210 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 +8,5 +1
220 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8
230 52 52 52 52 52 +9,5 +1
240 56 56 56 56 56
250 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7
260 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 +11 +1
270 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8
280 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6
290 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 +12 +1,5
300 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
325 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 +13,5 +1,5
350 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
380 137 137 137 137 137 +15 +1,5
400 152,9 152,9 152,9 152,9 152,9 +16,5 +1,5
450 196 196 196 196 196
500 237,1 237,1 237,1 237,1 237,1 +21   +3
525 268 268
LENGTHS PA6 G PA6G HR PA6 GOIL PA6G LF PA6G HS Toler. Mm
50-90 3 m 3 m 3 m
100-220 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m + 3%
230- 500 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m + 3%
Ø mm PC PES PSU Toler. mm
clear
Kg/m
brown
Kg/m
brown
Kg/m
10 0,13 +0,8 +0,1
20 0,48 0,47* 0,42* +0,9  +0,2
25 - - - +1,2  +0,2
30 1,05 0,95* 0,95
35 1,3 - - +1,6  +0,2
40 1,65 1,70* 1,7
45 - - - +2  +0,3
50 2,62 2,70* 2,7
55 - - -
60 3,9 3,80* 3,8 +2,5  +0,3
65 - - -
70 5,1 5,50* 5,10* +3  +0,4
75 - - -
80 6,58 6,85* 6,85 +3,4  +0,5
90 8,50* 9,00* 8,50*
100 10,25 11,00* 11 +4,2  +0,7
110 13,00* 12,50* -
120 15,25 16,00* 15,10* +4,6  +0,8
LENGTHS PC PES PSU Toler. Mm
20-150 mm 2 m 2 m 2 m + 3%
Ø mm PVDF PP PE 500 ABS Toler. mm
natural
Kg/m
grey RAL 7032
Kg/m
natural
Kg/m
natural
Kg/m
20 0,65 0,32 0,35 0,36* +0,7  +0,2
25 0,9 0,5 0,5 0,57* +0,9  +0,2
30 1,3 0,7 0,75 0,8
35 1,8 1 1 1,14* +1,1  +0,2
40 2,5 1,3 1,3 1,5
45 3 1,6 1,65 1,80* +1,3  +0,3
50 3,75 1,9 2,05 2,2
55 4,4 2,4 2,5 2,75*
60 5,3 2,8 3 3,1 +1,6  +0,3
65 6,4 3,4 3,35 3,95*
70 7,4 3,8 4 4,3
75 8,5 4,3 4,5 4,42*
80 9,6 4,9 5,3 5,5 +2   +0,4
90 12,3 6,3 6,5 7,15* +2,2  +0,5
100 15 7,8 8,25 9 +2,5  +0,6
110 17,50* 9,6 10 11,12* +3   +0,7
120 21,50* 11,5 12 13 +3,5  +0,8
135 27,50* 14,9 15,4 -
140 - - 16 -
150 37,00* 18,2 18,5 - +4,2  +1
160 - 20,5 21 - +4,5  +1,1
175 48,00* 24,2 - - +5   +1,2
180 - - 27
200 55,00* 31 32,5 - +5,5  +1,3
235 - 43 45,7 - +6,2  +1,5
250 - 50 50 -
300 - 73 72 - +7   +1,7
LENGTHS PVDF PP PE 500 ABS Toler. Mm
20-150 mm 2 m 2 m 2 m 2 m + 3%
160-300 mm 1 m 1 m 1 m 1 m + 3%
Ø inch POM c PA 6 PA 66 Toler. Inch
natural black
Kg/m
natural
Kg/m
natural
Kg/m
.25 0,05 0,03 0,03 0 / +0.03
.50 0,15 0,12 0,12 "
.75 0,3 0,25 0,25 "
1.00 0,5 0,4 0,4 "
1.25 0,8 0,63 0,63 0 / +0.05
1.50 1,1 0,9 0,9 "
1.75 1,5 1,25 1,25 "
2.00 1,92 1,6 1,6 "
2.25 2,5 2 2 0 / +0.06
2.50 3,05 2,5 2,5 "
2.75 3,7 3 3 "
3.00 4,6 3,8 3,8 0 / +0.187
3.25 5,4 4,4 4,4 "
3.50 6,2 5,05 5,05 "
3.75 7,1 5,8 5,80* "
4.00 8,1 6,6 6,6 "
4.25 9,1 7,4 7,4
4.50 10,2 8,3 8,30* "
4.75 11,4 9,3 9,30* "
5.00 12,7 10,3 10,3 0 / +0.25
5.50 15,2 12,3 12,30* "
6.00 18 14,7 14,7 "
7.00 24,4 19,8 19,80*
8.00 31,7 25,7 25,70* "

Thick. mm PA 6 POM c POM c Toler. mm
natural 1000x2000mm
Kg/sheet
natural 1000x2000mm
Kg/sheet
black 1000x2000mm
Kg/sheet
0,5 1,25 1,5 1,50* +/- 0,05
1 2,7 3 3,00* +/- 0,10
1,5 3,8 4,5 4,5 +/- 0,15
2 4,95 6,3 6,3
2,5 - 7,50* 7,50*
3 7,35 9,3 9,3 +/- 0,2
4 9,7 12,4 12,4 +/- 0,25
5 12 15,4 15,4 +0,7 +0,2
6 14,5 18,3 18,3
8 20,1 25,7 25,7
10 24,65 31,4 31,4
12 29,9 37,8 37,8 +1,5 +0,3
15 37,2 47,4 47,4
20 50 62,8 62,8
25 - 77,1 77,1
Thick. mm POM c POM c POM c PET Toler. mm
natural black 620x2000mm
Kg/sheet
natural black 1000x2000mm
Kg/sheet
natural black 1000x3000mm
Kg/sheet
500x2000mm
Kg/sheet
8 25,7 38,5 - +1,1 +0,2
10 31,4 48 16
12 37,8 58 - +1,5 +0,3
15 47,4 72 23,6
20 62,8 93 31,1
25 77,1 116 37,8
30 93,5 139 45 +2,5 +0,5
35 104.60 - -
40 119,8 - 59,5
45 134 - -
50 150 - 74,65
60 184 - 88,5 +3,5 +0,5
70 129,6 - - -
80 150,1 - - - +5 +0,5
100 188 - - -
120 220 - - - +6 +0,5
Thick. mm PA66 PA66.6 PA6 GF30 Toler. mm
natural 500x2000mm
Kg/sheet
black 500x2000mm
Kg/sheet
black 500x2000mm
Kg/sheet
10 - 12,8 15,8 +1,5 +0,3
12 - - -
15 - 19,85 23,7
20 24,50 * 26,65 30,8
25 31,00 * 31,1 -
30 37,00 * 38,2 45,7 +2,5 +0,5
35 - - -
40 49,00 * 50,5 60,2
45 - - -
50 60,00 * 62,8 75,8
60 72,50 * 72 92,1 +3,5 +0,5
80 - - - +5 +0,5
100 - - - +5 +0,5
Thick. mm PA6 G PA6G HR PA6G OIL PA6G LF PA6G HS Toler. mm
natural 1000x2000mm
Kg/sheet
black 1000x2000mm
Kg/sheet
yellow 1000x2000mm
Kg/sheet
blue 1000x2000mm
Kg/sheet
black 1000x2000mm
Kg/sheet
15 41 41 41 41 41,00 * +2,5 +0,3
20 52 52 52 52 52,00 *
25 64,5 64,5 64,5 64,5 64,50 *
30 77 77 77 77 77,00 * +3,5 +0,5
35 89 89 89 89 89,00 *
40 102 102 102 102 102,00 *
50 127 127 127 127 127,00 *
60 153 153 153 153 153,00 * +5 +0,5
70 178 178 178 178 178,00 *
80 202 202 202 202 202,00 * +7 +0,5
90 226 226 226 226 226,00 *
100 252 252 252 252 252,00 *
120 300 300 - - - +9 +0,5
Thick. mm PA6 G PA6G HR PA6G OIL PA6G LF PA6G HS Toler. mm
natural 1250X2500mm
Kg/sheet
black 1250X2500mm
Kg/sheet
yellow 1250X2500mm
Kg/sheet
blue 1250X2500mm
Kg/sheet
black 1250X2500mm
Kg/sheet
10 40 40 40 - +1,5 +0,2
12 48 48 48 - +2,5 +0,3
15 60,5 60,5 60 60,00* 58,00*
20 77,5 77,5 76 76,00* 77,50*
25 95,5 95,5 95,5 95,50* 95,50* +3,5 +0,5
30 117 117 117 117,00* 117,00*
35 135,00 * 135,00 * 135,00 * 135,00 * 135,00 *
40 152,5 152,5 152,5 152,50* 152,50*
50 185,5 185,5 185,5 185,50* 185,50*

The above stated thicknesses are standard items, generally available from stock.

Thicknesses signed by * can be manufactured to order, subjected to special conditions.

The weights per sheet are theoretical.

Out. Ø mm Toler. mm Ins. Ø mm Toler. mm PA 6 POM c
Kg/m Kg/m
30 +1,1 +0,4 15 -0,4 -1,1 0,71 -
30 +1,1 +0,4 20 -0,4 -1,1 0,55 -
35 +1,1 +0,4 25 -0,4 -1,1 0,7 -
40 +2 +0,6 20 -0,6 -2 1,22 1,5
40 +2 +0,6 30 -0,6 -2 0,8 -
50 +2 +0,6 20 -0,6 -2 2,1 -
50 +2 +0,6 30 -0,6 -2 1,7 -
50 +2 +0,6 40 -0,6 -2 1,1 -
60 +2,5 +0,8 20 -0,8 -2,5 3,2 -
60 +2,5 +0,8 30 -0,8 -2,5 2,8 3,5
60 +2,5 +0,8 40 -0,8 -2,5 2,11 -
60 +2,5 +0,8 50 -0,8 -2,5 1,27 -
70 +3 +0,8 30 -0,8 -3 4,2 4,9
70 +3 +0,8 40 -0,8 -3 3,5 -
70 +3 +0,8 50 -0,8 -3 2,65 -
80 +3 +0,8 30 -0,8 -3 5,61 6,8
80 +3 +0,8 40 -0,8 -3 5 6
80 +3 +0,8 50 -0,8 -3 4,2 -
90 +3,6 +1,2 30 -1,6 -5 7 8,5
90 +3,6 +1,2 50 -1,6 -5 5,76 -
90 +3,6 +1,2 60 -1,6 -5 4,7 -
100 +3,6 +1,2 30 -1,6 -5 9 10,8
100 +3,6 +1,2 40 -1,6 -5 8,5 -
100 +3,6 +1,2 50 -1,6 -5 7.70 -
100 +3,6 +1,2 60 -1,6 -5 6,8 -
110 +3,6 +1,2 40 -1,6 -5 10,4 -
110 +3,6 +1,2 50 -1,6 -5 - -
110 +3,6 +1,2 60 -1,6 -5 8,7 10,5
120 +4,5 +1,5 40 -2 -6,5 12,6 -
120 +4,5 +1,5 50 -2 -6,5 12,1 14,7
120 +4,5 +1,5 60 -2 -6,5 11 -
120 +4,5 +1,5 80 -2 -6,5 8,7 -
130 +4,5 +1,5 50 -2 -6,5 14,6 -
130 +4,5 +1,5 80 -2 -6,5 10,8 -
135 +4,5 +1,5 50 -2 -6,5 - -
140 +4,5 +1,5 80 -2 -6,5 13,8 -
150 +4,5 +1,5 50 -2 -6,5 20,3 -
150 +4,5 +1,5 100 -2 -6,5 13,8 -
LENGTHS 3 m.


آدرس دفتر
تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه سینک، پلاک 15، واحد 7
آدرس کارخانه
قم، شهرک صنعتی محمود آباد
تلفن::
(داخلی 1) 13 51 17 88 021
فکس::
42 51 17 88 021
همراه::
09120821921
ایمیل:
polymer@italorientco.com
تلگرام توسعه تفلون
نقشه
نقشه
ارتباط با ما
پست الکترونیک    
پیام
کد امنیتی
خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار سایت با خبر شوید